ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ

ต้นทาง เวลา
เชียงใหม่ 08:30 น.
เชียงใหม่ 15:00 น.
เชียงใหม่ 18:00 น.
กรุงเทพฯ 07:00 น.
กรุงเทพฯ 10:00 น.
กรุงเทพฯ 14:00 น.